Nederlands Deutsch English
Boomkwekerij 't fort W Roelofs Hyves Boomkwekerij 't fort W Roelofs Twitter Boomkwekerij 't fort W Roelofs Facebook Boomkwekerij 't fort W Roelofs Linkedin Boomkwekerij 't fort W Roelofs Youtube
 

Organisatie

Organisatie

Op ons bedrijf werken wij met 8 vaste medewerkers en minimaal 20 tot 30 gelegenheidswerkers. Onze medewerkers hebben duidelijk afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een goed ingespeeld team kan groeien indien  zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met hun bekwaamheden en interesses. 

Dit zijn de volgende speerpunten:

  • leiding
  • teelttechniek
  • verkoop
  • techniek
  • organisatie
  • administratie

We werken bij voorkeur met meerdere kleinere groepen die worden aangestuurd door een meewerkende leidinggevende. Een aantal teelttechnische medewerkers zijn voortdurend bezig met de kwaliteitsbewaking van onze bomen.

Onze buitenlandse vertegenwoordigers, HIlko Strik  en Claudia Roelofs hebben de verantwoordelijkheid over de contacten met onze klanten en de verkoop van de bomen en onderstammen.

Het onderhoud van onze machines, werktuigen, gebouwen en de gewasbescherming is in handen van onze technische medewerkers.

De organisatorische taken zijn in handen van Winnie en Claudia Roelofs.

De administratie en boekhouding wordt uitgevoerd door een parttime medewerkster samen met Claudia Roelofs.